Nov 27, 2008

การตัดทศนิยมแบบปัดตัวเลขและไม่ปัดตัวเลข

เนื่องจากมีการคำนวณบางอย่างที่มีทศนิยมหลายตำแหน่ง

ซึ่งการทำงานรายงาน หรือทำเว็บหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนั้น

จำเป็นต้องศึกษา เรื่องของข้อมูลที่จะนำมาคำนวณเป็นอย่างดี

เพราะนั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ คุณต้องถูกฟ้องร้องทีหลังได้

หากไม่รอบคอบในครั้งนี้


การตัดตัวเลขทศนิยม มีการตัดอยู่สองแบบ

คือ ตัดแบบมีการปัดเศษ เช่น

1.7869 => ปัดให้เหลือสองตำแหน่ง => 1.79

หรือ ตัดแบบไม่สนใจทศนิยมตัวถัดไป เช่น

1.7869 => ปัดให้เหลือสองตำแหน่ง => 1.78

ทั้งสองกรณีมีโอกาสได้ใช้ทั้งนั้น


ซึ่ง mySQL มีความสามารถนี้อยู่เช่นกัน โดยการใช้ คำสั่งดังนี้

- ตัดแบบมีการปัดเศษ จะใช้ ROUND(X), ROUND(X,D)

ROUND(1.7869,2) => 1.79

- ตัดแบบไม่สนใจทศนิยมตัวถัดไป จะใช้ TRUNCATE(X,D)

TRUNCATE(1.7869,2) => 1.78

ขอให้โชคดีครับ ^ ^

ลิงค์เพิ่มเติมนะครับ :: Link1

No comments:

Post a Comment

Blog Comment

บทความที่ได้รับความนิยม