Nov 27, 2008

กำหนดให้ mySQL อ่านภาษาไทยได้

หลายๆ คนที่เริ่มทำงานไปสักพัก ก็ต้องมีบ้างที่รู้สึกว่า

บางส่วนในงานเริ่มทำงานไม่ได้ดั่งใจ

สำหรับชาวไอที หรือบรรดาผู้พัฒนาโปรแกรมมือใหม่

ที่จำเป็นต้องติดต่อฐานข้อมูล เช่น PHP+mySQL หรือ JSP+mySQL

มักจะเริ่มต้นพัฒนาด้วยการติดตั้ง Appserv ซึ่งเป็นตัวที่รวมเครื่องมือ

ให้สามารถลงได้สะดวก คือลงเสร็จ ก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์

ภาษา PHP กับ mySQL ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมากนักจริงอยู่ ที่ว่า Appserv มีประโยชน์ที่ทำให้เราสามารถเริ่มพัฒนางานได้เร็วขึ้น

แต่ถ้าหากได้ทำงานในองค์กร แล้วล่ะก็ทางเลือกที่จะใช้ Appserv นั้นดูจะไม่เหมาะนัก

ผู้เขียนเองแม้ยังเป็นเพียงผู้พัฒนาวัยละอ่อน แต่คาดว่า นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ^ ^


อย่ากลัว! ที่จะเปลี่ยนแปลง

ความรู้ที่ใหม่ๆ บางครั้ง มันก็ได้มาพร้อมกับปัญหาที่ใหม่ๆ เหมือนกัน

เอาล่ะปัญหา แรกที่เราน่าจะพบกัน

คือปัญหาการแสดงผลภาษาไทยของ mySQL

สิ่งที่สังเกตได้ว่าเราเข้าข่ายที่ต้องแก้ไข mySQL ให้ภาษาไทยกลับมาอ่านออกเขียนได้กัน

อันดับแีรก เข้าไปหาไฟล์ ชื่อ my.ini หรือ my.cnf (Linux)

จากนั้น นำบรรทัดข้างล่าง ไปเทียบแล้ว เพิ่มเข้าไป

mySQL ของเรา เมื่อ restart service ก็จะสามารถอ่านภาษาไทยได้แล้ว ^ ^

---------------------------------------------
[mysqld]
skip-character-set-client-handshake
default-character-set=tis620
init_connect='SET collation_connection = tis620_thai_ci'
init_connect='SET NAMES tis620'
---------------------------------------------

หวังว่าคงจะทำได้กันนะครับ

No comments:

Post a Comment

Blog Comment

บทความที่ได้รับความนิยม