Aug 13, 2008

Tip edit plus for programmer

Edit plus เป็นเครื่องมือที่ โปรแกรมเมอร์หลายๆ คนใช้ในการเขียนโปรแกรม

ผมเองก็เช่นกันก็ชอบที่จะทำงานโดยที่ใช้เครื่องมืออย่าง Edit plus

เนื่องจาก เวลาเขียนโค๊ดนั้น จะมีการแบ่งสีสัน ที่ชัดเจน

ทำให้มองเห็นความแตกต่างของโค๊ดได้ง่าย

และเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถย่อขยายหน้าต่างสลับไปมา

ระหว่างช่วงที่เรา ดูการออกแบบ (Design) และแก้โค๊ด (Coding)

ทั้งนี้ โปรแกรม Edit plus มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Notepad ของ Microsoft Windows

แต่ความสามารถต่างกันลิบลับเลยทีเดียว


Edit plus สามารถทำงานได้หลายๆ ไฟล์พร้อมกัน โดยที่สามารถกำหนดได้ว่า

จะให้มีการ Backup File ไว้ ด้วยหรือไม่ มีความยืดหยุ่นเรื่องของการกำหนด

นามสกุลของไฟล์ (File Type) และกำหนดพื้นที่เก็บไฟล์ Backup ได้ด้วย


สำหรับวิธีการ Config Edit plus for java นั้นมีผู้เขียนไว้แล้วมากมาย

ฉะนั้นผมของนำลิงค์ที่น่าสนใจ มาวางไว้ให้ไป อ่านต่อกันเอาเองตามข้างล่างนี้

http://enum.exteen.com/20070614/editplus-to-compile-java

และวิธีการ Config Edit plus for C++ ก็ตามข้างล่างนี้เช่นกัน

http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/156/


ต่อมาก็จะเป็นการแนะนำ เทคนิค เล็กๆ น้อยๆ นะครับ

ตัว Edit plus เท่าที่ผมได้ทดลองใช้มา เกือบจะสี่ปีแล้ว

จึงได้เทคนิคหลายๆ อย่างเพิ่มเข้ามา ซึ่งมันเป็นความสามารถที่มีอยู่แล้ว

เพียงแต่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นยังไม่ได้ลองเล่นดูเท่านั้นเอง


1. กำหนดให้ เมื่อ คลิกขวา view source code ที่ Internet Explorer

จะไปแก้ที่ Edit plus แทนที่จะเป็น Notepad

ให้ทำการ เปิด Edit plus เลือก Tools => Preferences

มองด้านซ้ายมือที่กล่อง Categories => General

มองด้านขวา ติ๊กถูกที่กล่องหน้าข้อความ Use Editplus in Internet Explorer

คลิก OK

2. ค้นคำได้อย่างรวดเร็วด้วยการกด คีย์ลัด F3 (ค้นคำเดิม) หรือ Alt+F3 (ค้นคำใหม่)

3. ตรวจสอบอักขระพิเศษได้ด้วยการใช้ คีย์ลัด Alt+Shift+1 และปิดก็กดซ้ำอีกครั้ง

4. ดูหมายเลขบรรทัด ใช้คีย์ลัด Ctrl+Shift+L

5. ดูขอบเขตวงเล็บและปีกกา (Scope) คลิกที่ View => Matching Brace

6. ดูแท็บและช่องว่างระหว่างข้อความ ใช้คีย์ลัด Alt+Shift+i

7. การตัดคำไม่ให้กว้างเกินหนึ่งหน้าจอ ใช้คีย์ลัด Ctrl+Shift+W

ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู แล้วจะรู้สึกได้เองว่าเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก...

No comments:

Post a Comment

Blog Comment

บทความที่ได้รับความนิยม