Aug 15, 2008

iReport opensource tools

หลายครั้งที่ผมติดปัญหาโดยที่สามารถค้นตามเว็บแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้

แต่ครั้งนี้มันต่างออกไป เนื่องจากความรู้และประสบการณ์พื้นฐานของผมยังน้อยนิดนัก

หลายอย่างที่เป็นปัญหาเหมือนเส้นผมบังภูเขา ก็พบเจออยู่บ่อยขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น เมื่อผมอยู่ในสถานะของผู้เผยแผ่ความรู้ ผมจึงเขียนบทความเป็นเรื่องๆ

เพื่อให้ชัดเจน และง่ายต่อการติดตาม


เคยบอกกับน้องๆ หลายคนว่า

"การเขียนโปรแกรมเหมือนเกม จิ๊กซอ มันต้องค่อยๆ ประกอบกัน

จนเป็นงานที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด ซึ่้งความรู้ก็เช่นกัน

เมื่อเรารู้ว่ามีความรู้อะไรใกล้เคียงกันบ้าง เราก็สามารถต่อกันติดได้ง่าย"iReport เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ opensource โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการรายงาน

ตัวโปรแกรม iReport นั้นพัฒนาบน Platform Java ซึ่งหากจะนำมาใช้ก็ต้องติดตั้ง Java

ความสามารถหลักๆ คือ

1. ออกแบบรูปแบบรายงานได้

2. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ในรายงานได้

3. ทำกราฟ และคำนวณข้อมูลในรายงานได้

4. นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น PDF, XLS ฯลฯ

5. ไฟล์ที่ถูกสร้างและใช้ออกแบบจะเป็นลักษณะเอกสาร XML มีนามสกุลว่า *.jrxml

6. เมื่อถูก Compile ข้อมูลที่ดึงมาและการออกแบบจะถูกเก็บลักษณะ *.jasper

7. อื่นๆ


การออกแบบและการใช้งานเบื้องต้นนั้น สามารถตามลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อไปศึกษาได้

http://www.cise.ufl.edu/~otopsaka/CIS4301/ReportDemo/PrepareAReport.html

ทดลองออกแบบ และ Download มาใช้ ที่ลิงค์

http://www.jaspersoft.com/ir_opensource_download.html

No comments:

Post a Comment

Blog Comment

บทความที่ได้รับความนิยม